GNAO1 Tuki ry.

gnao1 suomi

GNAO1 Tuki ry. edistää tutkimusta ja tukee Suomen GNAO1 -potilaiden ja perheiden elämänlaatua.

Yhdistyksen yksi ensisijaisista tavoitteista on kerätä tietoa GNAO1 geenivirheestä ja sen mahdollisista hoitokeinoista. Koska kyseinen geenivirhe on harvinainen, tietoa on vain vähän saatavilla Suomessa.

Tavoitteenamme on helpottaa GNAO1 lasten ja heidän perheidensä arkea.

Tiedon saamiseksi teemme yhteistyötä GNAO1 lasten vanhempien kanssa ympäri maailmaa ja osallistumme mm. kansainvälisiin GNAO1 konferensseihin. Yhdistyksen jäsenet toivovat löytävänsä keinoja, joilla GNAO1 lasten ja heidän perheidensä elämää voitaisiin helpottaa. Pääasiallinen tavoitteemme on löytää korjaus tähän geenivirheeseen ja parantaa GNAO1 potilaiden elämänlaatua.